Blíží se 9. ročník soutěží Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Obě tyto značky zákazníkovi napoví, že potravina pochází od českého výrobce, byla vyrobena na území České republiky a prošla náročným senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se jejich poroty na tom většinově shodly. Což zároveň znamená, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá.

Garance akademické odbornosti při hodnocení

Letošní již 9. ročník stále populárnější soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to zejména díky tomu, že si na nic nehrají. Česká chuťovka vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků s cílem zviditelnit a podpořit právě ty české výrobce, kteří si na kvalitě a chuti svých poctivých potravin zakládají. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 505 Českých chuťovek a 125 Dětských chuťovek, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých dobrot. Odbornou úroveň a prestiž soutěže podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem i VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, kde budou na konci září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je současně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Děti samy rozhodují o nejlepší chuti

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Pod záštitou Senátu i Ministerstva zemědělství

Letošní 9. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Nově udělila záštitu celému projektu také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která podle slov jejího předsedy senátora Miroslava Nenutila na tiskové konferenci uspořádané v Senátu 5. září „považuje projekt Česká chuťovka a Dětská chuťovka za další vhodnou a prospěšnou příležitost, jak podpořit české výrobce kvalitních, tradičních a chutných potravin v jednotlivých regionech, kteří si zaslouží větší zviditelnění, a proto se rozhodla mu poskytnout i svou podporu. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že stále více výrobců se do soutěže pravidelně vrací, přijali ji za svou a jsou oprávněně pyšní na svá ocenění přebíraná v důstojném prostředí Senátu. Existence obou značek také motivuje zákazníky k nákupu potravin od poctivých českých výrobců, kteří si zakládají na své pověsti.“

Přihlašte i své výrobky!

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 15. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 19. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutov­ka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.