Češi se zlepšují v recyklaci baterií

2,5krát více než požaduje EU

Podle pravidel Evropské unie musela Česká republika v loňském roce poprvé zvládnout vybrat 45 % vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů ze všech zařízení uvedených na trh. Společnosti REMA Battery, která se sběrem baterií zabývá, se podařilo tento limit překonat dvou a půl násobně. V následujících letech bude důležité limit sběru nastavený Evropskou unií i nadále naplňovat. „Hlavním důvodem takto přísných opatření je neustále narůstající množství baterií. Jejich nesprávná likvidace či chybějící recyklace mají velmi negativní dopad na životní prostředí a vedou ke zbytečnému plýtvání často vzácných přírodních zdrojů,“ vysvětlil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA.

Nové elektroniky, ale i baterií, na českém trhu každý rok přibývá. Podle statistik skupiny REMA se jen v loňském roce zvýšil počet baterií a akumulátorů o necelých deset procent. „Nejvíce se setkáváme s nabíjecími bateriemi, které jsou vestavěné v drobném elektru, jako jsou notebooky, mobilní telefony, přehrávače nebo tablety,“ uvedl David Vandrovec.

Stále rostoucí sítě sběrných míst

Ačkoliv přibývá Čechů, kteří starší a nefunkční modely elektroniky vrací na příslušná sběrná místa, stále zhruba jedna třetina baterií a starých spotřebičů končí v běžném komunálním odpadu. I proto se skupina REMA ve spolupráci se svými partnery snaží provozovat stabilní a efektivní sítě sběrných míst, kterých už je nyní po celé republice 17 tisíc. Lidé navíc mohou využít řadu projektů, jako Buď líný nebo re:Balík, který je určený právě pro recyklaci menších elektronických zařízení a přenosných baterií a akumulátorů.