Na čtení záleží - Vodafone nabízí dětem osobního trenéra čtení

Jak aplikaci začít využívat

Aplikaci Včelka včetně všech výukových materiálů s více než osmdesáti interaktivními cvičeními mohou zákazníci Vodafonu vyzkoušet již od 2. září 2016. Stačí požádat na prodejním místě nebo prostřednictvím zákaznické linky o promo kód, který se při registraci zadá do aplikace Včelka na www.vcelka.cz. Každý zákazník může požádat o jedinečného trenéra čtení až pro dva čtenáře na jeden měsíc zdarma. O promo kódy mohou zákazníci žádat až do konce října 2016.

O projektu

„Projekt nás nadchl už v roce 2014, kdy prošel Laboratoří Vodafone, ve které se následně zrodil i první prototyp aplikace Včelka. Letos na konferenci INSPO získala tato aplikace Cenu Rafael Nadace Vodafone za ICT inovace pro lidi se zdravotním znevýhodněním,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone a dodává: „Začátek školního roku je ideální příležitostí nabídnout tuto skvělou učební pomůcku zákazníkům i zaměstnancům Vodafonu a jejich dětem.“


Včelka pomáhá se čtením díky systematickému rozvoji čtecích dovedností a funguje jako tzv. individuální trenér čtení. Je prospěšná hlavně dětem, studentům, dospívajícím a dospělým, kteří mají problémy se čtením spojené nejčastěji s dyslexií. V určité životní etapě má se čtením výrazné obtíže až čtvrtina populace. Aplikace Včelka nabízí vstupní diagnostiku, která odhalí nedostatky a navrhne soubor cvičení pro konkrétního čtenáře. Během užívání rozpozná, která cvičení čtenář zvládá a která nikoliv, a přizpůsobuje je jeho aktuálním dovednostem. Obsahuje přes osmdesát zábavných interaktivních cvičení, která pokrývají oblast techniky čtení, fonologie, psaní i čtenářské gramotnosti.

Aplikace už si získala popularitu

K dnešnímu dni používá aplikaci Včelka šest tisíc čtenářů. S aplikací pracuje také 30 pedagogicko-psychologických poraden a ve více než 50 školách je využívána pro výuku čtení i gramatiky a individuální nápravy čtení nejen pro dyslektiky. Uplatnění nachází i u cizinců, kteří se učí novou abecedu a češtinu jako cizí jazyk. Včelka je také zdarma dostupná pro všechna dětská oddělení knihoven v ČR.

Včelka se dostupná také na tabletech

Včelku ve spolupráci s předními odborníky vyvinul společensky prospěšný podnik Levebee s.r.o. Testování aplikace probíhalo od jara 2015, plná verze byla spuštěna v září 2015. Aplikace je dostupná na www.vcelka.cz. Od 1. července letošního roku je Včelka dostupná také na tabletech vybavených operačním systémem Android, verze pro operační systém iOS bude spuštěna v říjnu 2016.