Navštivte 34. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2016

Koho letos uslyšíme?

„Po loňském úspěšném vystoupení souboru Collegium 1704 bude zahajovací koncert festivalu patřit dalšímu vynikajícímu tělesu, které se věnuje historicky poučené interpretaci: Ensemblu Inégal. V jeho podání zazní mimo jiné Loutna česká Adama Václava Michny z Otradovic, a to v unikátní podobě s nedávno objevenými původními instrumentálními party. Špičkové pěvecké umění přinesou koncerty komorního souboru Martinů Voices a sólistky opery pražského Národního divadla Kateřiny Kněžíkové. Klasickou, jazzovou i filmovou hudbu v originálních úpravách pro čtyři violoncella uslyší publikum v podání Prague Cello Quartet. Chybět nemohou – a také nebudou – vystoupení vynikajících mladých umělců. S novým programem se představí čeští a němečtí hudebníci pod hlavičkou Akademie komorní hudby. A festival uzavřou Collegium Instrumentalis a Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy,“ přibližuje letošní hlavní festivalový program jeho dramaturg, muzikolog Petr Kadlec, který je zároveň velkým znalcem a zaníceným vyznavačem odkazu Václava Talicha. Ani letošní koncerty nebudou ochuzeny o jeho erudované průvodní slovo k jednotlivým programům.

Klasika, jazz i filmová hudba

Zahájení 34. ročníku Talichova Berouna letos poprvé předznamená prolog festivalu, a to 1.října v kostele sv. Jakuba s mezzosopranistkou Janou Hrochovou, již doprovodí titulární varhaník Lukáš Petřvalský. Tento koncert zároveň zakládá novou tradici uvádění chrámové hudby v programu festivalu. Dramaturgické zaměření podnikne i několik výprav za rámec žánru klasické hudby. Jazzové přesahy ale i filmovou hudbu nabídne unikátní uskupení Prague Cello Quartet, k modernější kombinaci tónů a soudobé hudbě zas zamíří špičkový komorní soubor Martinů Voices nebo Akademie komorní hudby, jejíž mladí talentovaní stipendisté dostanou příležitost předvést své nadání při interpretaci „Improvizace na téma z Mozarta“, komponisty nejmladší generace a zároveň člena zmíněného ansámblu Michala Šupáka. Právě tato skladba jako již tradičně vznikla na objednávku Talichova Berouna a na festivalu bude uvedena ve světové premiéře. Letošní ročník totiž nebude jen oslavou Václava Talicha, ale vzdá hold rovněž dalšímu velikánovi, jehož hudbu Talich miloval. Není jím nikdo menší než Wolfgang Amadeus Mozart, jehož 260. výročí narození si připomínáme právě letos. V mozartovském duchu se proto ponese hned několik večerů, přičemž jednotliví interpreti uvedou celkem osm jeho známějších i méně známých děl včetně premiérované skladby.

Festival s dlouhou tradicí

„Náš hudební festival s kořeny v 80. letech je zasvěcen jednomu z nejvýznamnějších českých dirigen­tů 20. století Václavu Talichovi, který strávil podstatnou část života v Berouně. Za dobu své existence festival představil publiku již celou řadu předních hudebních osobností a přivedl do Berouna množství významných činitelů kulturního i společenského života. Jsme hrdí, že neustále vzrůstající umělecká úroveň, stejně jako vysoký zájem ze strany veřejnosti z něj postupem let právem učinily jednu z nejprestižnějších kulturních událostí Berouna a můžeme říci, že dnes již událost celorepublikového významu,“ vysvětluje tajemnice festivalového výboru Kristina Škorpilová.

Doprovodný program v rukou berounské ZUŠ i dalších

O tom, že Beroun žije Talichovým festivalem celoročně, vypovídá i množství doprovodných akcí, v kterých se příznačně angažuje i berounská základní umělecká škola, jež nese jména slavného dirigenta. Na Talichovu počest muzicírují na půdě školy i mimo ni nejen žáci, ale i učitelé. Z mimohudebních akcí letošní program zve na fotografickou výstavu „Mezi tóny“ v městské galerii, výstavu obrazů a plastik na Plzeňce nebo tradiční pietní akt u hrobu Václava Talicha za pěveckého doprovodu.

Předprodej vstupenek a abonmá bude zahájen 8. září 2016 v Městském informačním centru Beroun. Další informace o festivalu a jeho doprovodném programu jsou dostupné na www.mkcberoun.cz.