Odstartoval 2. ročník odborné soutěže pro kosmetičky

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže Hvězda/Hviezda GERnétic 2019 se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je proškolenou kosmetičkou GERnétic, má salon na území České republiky nebo Slovenské republiky a aktivně pracuje s kosmetikou GERnétic. Soutěže se mohou opět zúčastnit i kosmetičky, které získaly titul a ocenění v 1. ročníku soutěže v roce 2017.

Kritéria soutěže

Tříkolová soutěž má několik hodnotících kritérií, které se týkají vzdělávání, vedení salonu, poskytování služeb na špičkové úrovni a komunikace. Nově bude také hodnocena aktivita a zviditelňování GERnétic na webu a sociálních sítích. „Soutěž Hvězda GERnétic Česko 2019 a Hviezda GERnétic Slovensko 2019 si dala významný cíl, najít mezi Gerneticienne příklady dobré praxe, kosmetičky, které mohou své kolegyně motivovat, poskytnout jim inspiraci, radu i povzbuzení,“ říká Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka společnosti LK SERVIS/GERnétic.

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na odborném kosmetickém kongresu Les Nouvelles Esthétiques v Bratislavě dne 12. 10. 2019 (nebude-li pořadatelem určeno jinak). Pro vítěze jsou připravena ocenění, dárky a výhody – kosmetické přípravky GERnétic, marketingová podpora, ateliéry Akademie GERnétic, dárky věnované partnery soutěže.

Absolutní vítězce bude udělen prestižní titul „Hvězda GERnétic Česko 2019“ nebo „Hviezda GERnétic Slovensko 2019“. Tento titul získá v každé zemi pouze jedna vítězka.

Odborná porota soutěže:

  • Alena Kimlová – hlavní firemní kosmetička a školitelka GERnétic
  • Ludmila Baďurová – firemní kosmetička a školitelka GERnétic
  • Ing. Eva Klánová – Kosmetika & Wellness (CZ)
  • PhDr. Eva Brixi-Šimková – Madam Business (CZ)
  • Kateřina Šimková – Vita PR (CZ)
  • Mgr. Ildikó Drgoňová – Les nouvelles Esthétiques (SK)
  • Alena Čabáková – KamZaKrasou.sk (SK)

Hlavní porotci:

  • Ing. Andrea Trčková – výkonná ředitelka LK SERVIS/GERnétic
  • Mgr. Ladislav Kavan – majitel LK SERVIS