Nejrychleji roste mzda na začátku kariéry

Nejlépe vydělávají lidé s praxí od 6 do 10 let

Nejrychleji se mění zaměstnancům výše mzdy na začátku kariéry, přičemž po dvou letech se zvyšuje průměrně o 12 %. Celkově vyššího ohodnocení dosahují zaměstnanci, kteří mají na dané pozici praxi 6 až 10 let, než ti, jejichž zkušenosti jsou delší. To ale neznamená, že po deseti letech na jednom místě klesne zaměstnanci jeho příjem, spíše to indikuje, že ochota firem zvyšovat mzdu lidem s praxí do 10 let je větší.

„Růst mzdy je podstatně důležitější pro mladší ročníky, které jsou výrazně ochotnější měnit místo, pokud nejsou jejich představy naplněny,“ konstatuje Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Na rozdíl od nich si starší zaměstnanci s delší praxí více cení jistoty stabilního zaměstnání nebo benefitů – zejména těch, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.“

Hrubé mzdy zaměstnanců s praxí 6–10 let dosahují v průměru téměř 29 000 Kč. Pokud má zaměstnanec méně než roční praxi, v průměru vydělá 21 700 Kč, pokud dosáhne praxe přes 10 let, jeho mzda se zvýší o 27 %.

Nejvíce vydělávají top manažeři

Podíváme-li se na průměrné hrubé mzdy z pohledu pracovních pozic, nejvíce vydělávají top manažeři. Praxe ale nejvíce pomáhá ke zvýšení mezd u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců technického i netechnického zaměření. „Top manažeři s praxí 6–10 let vydělají o 28 % více než jejich začínající kolegové, ale v případě vysoce kvalifikovaného zaměstnance může být tento rozdíl až 30%,“ upřesňuje Zuzana Lincová. „Nejméně pak odpracované roky pomohou pomocným zaměstnancům, kteří si po 6–10 letech praxe polepší o pouhá 4 %.“

Podle údajů portálu Platy.cz ve všech krajích České republiky platí, že nejvyšších mezd dosahují zaměstnanci s praxí 6–10 let. Nejvýraznější rozdíly výše mezd v závislosti na praxi jsou v Praze, kde takto zkušení lidé vydělávají o 50 % procent více než ti bez praxe, nejnižší průměrný nárůst evidujeme za kraj Karlovarský (22 %).