Kdy začít dávat dětem pravidelné kapesné a jak kontrolovat za co utrácejí?

Z průzkumu mBank vyplynulo, že až dvě třetiny českých rodičů svým dětem pravidelně dávají kapesné. V tom se čeští rodiče zásadně liší od těch slovenských, neboť na Slovensku více než polovina rodičů (54,5 %) nedává dětem pravidelně kapesné. V České republice je přitom jen třetina dětí bez pravidelného finančního příjmu od rodičů. Valná část dotázaných rodičů se shodla na tom, že kapesné dětem začínají dávat většinou ve věku 6 nebo 7 let. Kapesné tedy souvisí s jejich nástupem do školy nebo s přípravou na ni.

Na co děti nejčastěji spoří?

Co se podoby kapesného týče, nad finančními produkty jednoznačně převažuje hotovost (92 % respondentů). Děti, pokud samy spoří, ji v 71 % případů ukládají do kasiček. Našetřené peníze pak děti nejčastěji vydávají za dárky nebo hračky. Za loňský rok děti v Česku i na Slovensku nejčastěji spořily na dárky nebo elektroniku (36 %), jako je například mobil či tablet. Nejčastější výše kapesného se pohybuje v České republice v rozmezí od 300 do 600 Kč u žáků základních škol. 600 až 1000 Kč pak dostává převážná část žáků středních škol.

Víte za co vaše děti utrácejí?

Kapesné rodiče svým dětem neposkytují jen tak a více než 90 % z nich odpovědělo, že se zajímá o to, za co děti své peníze utrácejí. Více než polovina rodičů pak uvedla, že pociťují větší potřebu kontroly, jak často a za co děti našetřené peníze vydávají. Ideální možnost kontroly stavu dětských úspor poskytují finanční produkty, které je možné pro ně sjednat. mBank nově nabízí dva druhy bezplatných účtů pro děti a mladistvé – mKonto pro děti, které je možné dětem založit od narození do dovršení 15 let, a které dítě ovládá pouze pasivně, čili nemůže např. vybírat peníze z bankomatu. Pro dospívající ve věku mezi od 15 do 18 let je uzpůsobeno mKonto #navlastnitriko, kde již mohou mladiství využívat i internetové bankovnictví či mobilní aplikaci.