Diabetes mellitus se týká i dětí

Projevy diabetu je bohužel možné poměrně jednoduše zaměnit s virózou: neustálá žízeň, časté močení, počůrávání u dítěte, které již udržovalo čistotu, vyčerpání, únava, spavost, hubnutí přes stále stejný přísun potravy, bolesti břicha, zvracení a další. Pokud se tyto symptomy u dítěte objeví, je na místě zjistit, zda nemá cukrovku. Ta se u dětí dělí následovně:

Novorozenecký diabetes

Jde o vzácné onemocnění, jehož podstatou je geneticky způsobená porucha uvolňování inzulínu do těla. Ač se jmenuje novorozenecký a měl by tedy být diagnostikovaný do 4 týdnů věku, lékaři jej ohraničili až věkem 6 měsíců. To je proto, že před 6. měsícem věku se prakticky nevyskytuje diabetes 1. typu, který je typický pro zbytek dětství. Novorozenecký diabetes se zpočátku léčí inzulínem, ví se však, že některé typy tohoto diabetu je možné léčit i tabletami. Pro rozlišení je důležité genetické vyšetření. Přibližně u poloviny nejmenších diabetických dětí se stává, že již po pár týdnech léčby cukrovka zcela zmizí. Dítě by ovšem mělo být pravidelně sledováno, protože u velké části z nich se může vracet v pubertě nebo i dříve. „Velmi důležitou součástí terapie je též častý a efektivně prováděný selfmonitoring – jako nutnou základní frekvenci monitorování glykémie doporučujeme v prvních měsících minimálně 6–9 denních měření“, dodává doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., vedoucí lékař oddělení dětské diabetologie Pediatrické kliniky FN v Motole.

Diabetes u kojenců

Jestliže miminko špatně prospívá a má velmi často počůranou plenu (výrazně světlou a lepkavou močí), může se opět jednat o diabetes. U kojenců, u kterých diabetes manifestuje až ve druhém půlroce jejich života, jde již většinou o diabetes 1. typu, který svou četností dominuje i v dalších letech. Vzniká jako důsledek autoimunitního procesu, kdy imunitní buňky začnou omylem ničit vlastní „továrnu na inzulín“, která se nachází v tzv. beta buňkách slinivky břišní. Cukrovka tohoto typu se projeví tehdy, pokud je zničeno více než 80% těchto buněk. Diabetes 1. typu je třeba léčit inzulínem, zpravidla ve 4 denních dávkách. U kojenců a batolat komplikuje léčbu vysoká citlivost na inzulín a tendence k výkyvům glykémií. Navíc se u nich těžko předvídá množství zkonzumovaných sacharidů, takže se dopředu obtížně stanovuje adekvátní dávka inzulínu. Výhodou zde může být inzulínová pumpa, zejména u dětí, které nejsou schopny jíst pravidelně. Rozhodně není vhodné dítě v jídle výrazně omezovat, jídelní režim se v tomto věku prakticky neliší od nediabetických dě­tí.

Batolata s cukrovkou

Po druhém roce života se s diabetem lze setkat již častěji. Batolata již nejsou tak malá jako kojenci, kteří inzulínové injekce přijímají jako samozřejmou součást jejich života, ale zároveň nejsou tak vyspělí jako předškoláci, kterým se dá léčba snadněji vysvětlit. Pro rodiče je tedy velmi důležité, aby se při podávání inzulínových injekcí chovali zároveň laskavě a neústupně, s jistotou, že svému děťátku pomáhají, a to mnohdy přes jeho odpor.

Diabetes a předškoláci

Většina předškoláků je sama schopna odhalit blížící se hypoglykémii. Malý diabetik může bez problémů navštěvovat mateřskou školu, její personál však musí být seznámen s jeho zdravotním stavem. Pokud si dítě přináší z kolektivu časté nemoci, je na místě jeho pobyt ve školce zvážit, neboť každá choroba představuje pro léčbu diabetu komplikaci.

Diabetik ve škole

Školní docházku cukrovka nijak zvlášť nekomplikuje. Školák je obvykle schopen zcela sám zvládnout aplikaci inzulínu. Stejně jako u předškolních dětí i zde platí, že o jeho zdravotním stavu a případné rychlé pomoci v případě hypoglykémie musí být informováni pedagogové. V tělesné výchově by se dítě nemělo přetěžovat, nicméně běžnou zátěž bez problémů zvládne. Je třeba mu umožnit změření glykémie před cvičením a dle potřeby konzumaci jídla s obsahem sacharidů před nebo při školní aktivitě. Pomůžete mu tím, že ve školní jídelně zajistíte, aby dítě s diabetem nemuselo čekat frontu na oběd, protože potřebuje synchronizovat podání inzulínu a čas jídla. Mezi těmito dvěma činnostmi by měl být odstup 5–20 minut podle naměřené hladiny krevního cukru. Dlouhé čekání na oběd by mohlo vést k hypoglykémii. Je také dobré požádat kuchařky, aby jídlo zvážily. Starší děti si samy dokáží obsah sacharidů v jídle správně odhadnout. K tomu by je měli rodiče vést společně s edukačními sestrami.

Všem diabetickým dětem je nutné sestavit ve spolupráci s diabetologickým týmem pevný jídelní plán. Díky němu je pak mnohem jednodušší udržet rovnováhu mezi jídlem a inzulínem, tedy vyrovnané glykemie.

Diabetes a puberta

Puberta je období, kdy často dochází ke zhoršení kompenzace diabetu 1. typu a zároveň k výskytu prvních známek pozdních diabetických komplikací. Zvyšuje se potřeba inzulínu (je relativně nejvyšší za celý život), glykémie jsou obtížněji předvídatelné, stoupá riziko těžké hypoglykémie a u velmi špatně kompenzovaných dětí, které zapomínají na pravidelné podávání inzulínu, také hrozí diabetická ketoacidóza. Tyto negativní jevy způsobuje a ovlivňuje řada faktorů – zejména hormonální (zhoršení citlivosti na inzulín), psychické a sociální. Se zhoršením kontroly diabetu v pubertě se však nesetkáváme u všech diabetických dětí, řada z nich projde tímto obdobím bez zvýšených glykémií.

V pubertě se kromě diabetu 1. typu mohou manifestovat i jiné typy diabetu. Pokud se v rodině vyskytuje více členů s časně nastupujícím diabetem (do 40 let), mělo by se vždy pomýšlet na tzv. monogenní formy diabetu, zkráceně MODY. Některé z nich je totiž možné léčit místo inzulínu tabletami s velmi dobrým efektem. Poraďte se se svým dětským diabetologem o vhodnosti genetického vyšetření, které je v ČR dobře dostupné.

Vzácně se v tomto věku můžeme setkat i s diabetem 2. typu, to je ale doména spíše dospělého věku.

„Diabetes představuje výraznou psychologickou i zdravotní zátěž pro dítě i pro celou jeho rodinu, a to bez ohledu na věk. Základem pro udržení dlouhodobě uspokojivé kontroly diabetu a snížení rizika pozdních komplikací je poctivá vstupní edukace v dětském diabetologickém centru či ambulanci, kde se rodiče a děti naučí, jak s cukrovkou „vyjít“. Je třeba mít na paměti, že nejlepším diabetologem pro diabetické dítě je zpočátku rodič a posléze ono samo. Úlohou diabetologa je doprovázet ho na této cestě a pomoci mu žít plnohodnotný život“, dodává doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra Pediatrické kliniky FN v Motole.

Více informací o problematice najdete na www.hlidejsiz­dravi.cz.