Proč děti potřebují rovnátka

Dočasný chrup je důležitý pro ukusování a žvýkání, hraje podstatnou roli při vývoji výslovnosti, podílí se na vzhledu dítěte. Jeho velmi významnou funkcí je zajištění místa pro stálé zuby. Neošetřené kazy na stranách dočasných zubů zmenšují prostor pro zařazení stálých zubů. Dočasný zub, který se zkazí tak, že ho není možné ošetřit, představuje infekční ložisko, a měl by se proto odstranit.

Předčasná ztráta dočasných zubů

Za předčasnou ztrátu dočasného zubu se považuje ta, která nastane 1–1,5 roku před předpokládaným fyziologickým prořezáním stálého nástupce. Například dolní dočasná pětka by měla vypadnout kolem jedenáctého roku dítěte. Pokud je nutné tento zub kvůli kazu vytrhnout v devíti letech nebo dokonce dřív, jde o jeho předčasnou ztrátu.

Čím dříve ztráta zubu nastane, tím závažnější má důsledky. Mezi tyto důsledky patří:

  • riziko posunu okolních zubů,
  • sklánění zubů do mezery vzniklé po extrakci (vytržení) zubu,
  • omezení růstu čelisti v místě extrakce,
  • zmenšení prostoru pro zařazení stálého nástupce,
  • deformace okluzní roviny – může být ovlivněn fyziologický skus,
  • nedostatek prostoru v zubním oblouku – vyžaduje někdy i extrakci stálých zubů,

které by se bez předčasných ztrát do oblouku vešly.

Podle závažnosti důsledků ztrát dočasných zubů může lékař navrhnout ortodontickou léčbu. Záleží ale také na rodičích i samotném dítěti, nejen na stavu chrupu. Pokud rodiče ortodontickou léčbu z nějakého důvodu odmítnou, dítě se nenechá ošetřit nebo si zuby nezačne dobře čistit, problém se nevyřeší a dítě si ponese následky i v dospělosti.

Předčasné ztráty předních zubů jsou méně závažné. Mají vliv na správnou výslovnost a polykání. Mohou vést k rozvoji zlozvyku a nesprávné poloze jazyka. Jazyk pak například může vytlačovat prořezávající se stálé řezáky a způsobovat předkus. Předčasná ztráta předních dočasných zubů pro dítě představuje estetický handicap. Předčasné ztráty dočasných stoliček mají dalekosáhlejší následky. Nejzávažnější jsou ztráty dočasných stoliček před prořezáním první stálé stoličky (šestky). Šestka se posune dopředu a zabere místo stálé pětce, která pak později nemá kam prořezat.

Zanedbaná péče o dočasný chrup

Příčinou předčasné ztráty dočasných zubů je zanedbání péče, tzn. nesprávné (neúčinné) čištění zubů, nevhodná výživa (častá frekvence konzumace sladkostí) a špatný pitný režim (pravidelný přísun sladkých nápojů). Řada lidí si neuvědomuje, že popíjení slazených nápojů je pro zuby totéž jako pojídání sladkostí. Ideálním zdrojem tekutin je neslazený čaj a přírodní pramenité, kojenecké a minerální vody, které jsou velmi kvalitní, čisté, bez obsahu chemických přídatných látek. V této souvislosti je důležité připomenout, že pravidelný a vhodný pitný režim je nezbytnou součástí prevence celé řady dalších zdravotních problémů.

Někdy dítě potřebuje rovnátka i z jiného, neovlivnitelného důvodu a předčasná ztráta dočasných zubů situaci ještě zhoršuje. Při předčasných ztrátách dočasných zubů se totiž ortodontická léčba zahajuje předtím, než se prořežou všechny stálé zuby – nečeká se na prořezání stálých zubů, s léčbou je potřeba začít dřív. Tím se ovšem prodlužuje doba přítomnosti fixních rovnátek v ústech v porovnání s léčbou vad, na kterých se nepodílela předčasná ztráta zubů.

Po nasazení fixních rovnátek se dítěti znatelně zkomplikuje čištění zubů. Jestliže do té doby nebyla jeho péče o chrup dostatečná a vedla ke ztrátě dočasných zubů, je velmi pravděpodobné, že pro něj bude dodržování ústní hygieny s rovnátky nad jeho síly a povede k dalším následkům, tentokrát na stálých zubech.

Pravidelná návštěva dentální hygieny se vyplatí

Dalším důvodem, proč se vyplatí péči o dočasný chrup nezanedbat, jsou náklady. Dentální hygiena vyjde při třech půlhodinových návštěvách hygienistky ročně na 1 200–2 400 Kč. Ortodontická léčba, která je nutná kvůli zkaženým dočasným zubům a jejich předčasné ztrátě, představuje náklady ve výši 20 000–60 000 Kč. Hodnota rovnátek se tedy dá přirovnat k ceně za dentální hygienu na minimálně 16 let.

Většinou je ortodontická léčba důležitá pro vylepšení špatného postavení zubů. Případy způsobené předčasnou ztrátou dočasných zubů jsou zbytečné. Stačilo by od začátku nastavit správně péči o zuby dítěte. Zahrnuje nejen účinné čištění zubů, ale také snížení frekvence konzumace sladkostí a upřednostňování pití vody včetně minerálek. Rovnátka by pak nebyla potřeba, ušetřené výdaje by byly vysoké. Správná péče o zuby od malička se vyplatí. Je to spolehlivý způsob, jak si do vysokého věku zachovat vlastní zdravé zuby. Žádná náhrada není lepší.