10. ročník soutěže o značku „ČESKÁ CHUŤOVKA

Více přihlášených potravin

Česká chuťovka se tak stala jednou z významných iniciativ „zdola“, snažících se o nápravu situace, a to jak v zájmu českých výrobců, tak i jejich zákazníků, kteří se mnohdy marně pídili zvlášť ve velkých řetězcích po tradičních chutných českých potravinách. Po deseti letech nadšeného úsilí se naštěstí Česká chuťovka může ohlédnout zpět s dobrým pocitem, že se její misi společným úsilím s českými potravináři daří stále lépe naplňovat. Rok od roku se zvyšuje zájem českých výrobců o soutěž, kteří do ní přihlašují i čím dál víc po všech stránkách prvotřídních potravin, takže odborná porota musí své už tak vysoké nároky úměrně tomu dále zvyšovat. V současné době se už značkou ČESKÁ CHUŤOVKA může pyšnit cekem 649 výrobků od 175 českých potravinářů a značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA 114 potravin od 66 výrobců – a to už je určitě slušný výběr pro mlsné jazýčky. Je víc než potěšitelné, že kvalita a výtečná chuť potravinje nezpochybnitelnou hodnotou a součástí stavovské cti narůstajícího počtu českých potravinářů.

Přehlednější databáze

Letos přichází organizátoři soutěže ve spolupráci se společností MarkAs distribution s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií apod., přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento jedinečný marketingový nástroj byl představen na tiskové konferenci 22. 5. novinářům a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka

Jubilejní 10. ročník

Nad jubilejním desátým ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018“ převzala opět odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského, a rovněž VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která je raritou i ve světovém měřítku,bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné než u dospělých.Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Vyhlášení na podzim

Desátý ročník soutěže se koná již tradičně pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a rovněž ministra zemědělství Jiřího Milka. Předávání ocenění se uskuteční 11. října v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“ a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobcůdo letošní soutěže je 13. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na http://www.ces­kachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců chutných potravin.