Stále začínáte? Potřebujete Angloville!

Jak překonat strach z mluvení v angličtině za 6 dní?

V Anglické vesnici je přísně zakázáno mluvit česky. Díky tomu a faktu, že se Angloville účastní stejný počet Čechů a rodilých mluvčích, tak aby každý mohl mít plnou pozornost jednoho z nich, zde Češi z různých koutů republiky získávají během týdne sebejistotu při komunikaci v angličtině. Angloville rozvíjí to, co většina jazykových škol opomíjí – schopnost mluvit. Prostor je dán i nácviku praktických dovedností, jako jsou prezentace či jednání a výhodou je možnost poznat a naučit se rozumět různým akcentům, jako jsou například britský, americký, australský i irský.
Pravidla jsou jednoduchá. Přijedete, strávíte 6 dní v „anglické vesnici" a zúčastníte se více jak 70 hodin konverzace a naplánovaných „párových" hovorů na bázi „1 to 1" s rodilými mluvčími. Výsledkem je, že Češi uslyší a použijí více angličtiny než během 400 hodin tradičního jazykového kurzu. Překonání jazykových bariér a plynulejší a sebejistější projev je přirozený výsledek nepřetržitého používání jazyka, více než 12h denně – říkají spoluzakladatelé Angloville – Michael Kelles-Krauz a Michael Zak.
Angloville je simulace reálného světa. Nenajdete tu učebnice, angličtina je používána v různých běžných situacích – účastníci spolu diskutují při jídle, na procházce či v průběhu práce na mini-projektech. „Vesnice" je situována na klidném místě uprostřed přírody, což umožňuje plné „ponoření se" do anglicky mluvícího prostředí bez rušivých faktorů.
A výsledky? 98.5% účastníků vyjadřuje spokojenost s programem a 95% říká, že díky Angloville mluví plynuleji a cítí se sebejistěji.
Více na www.angloville.cz