Startuje unikátní umělecká instalace Sešitá pohovka. Inspiruje k menší polarizaci společnosti

Celému projektu Sešitá pohovka předcházela výzva cílená na širokou veřejnost k darování pohovky. Na jejím základě bylo vybráno několik lidí z různých prostředí a s odlišnými názory na klíčová témata, jako je uprchlická krize, náboženská příslušnost nebo třeba feminismus. Jejich vlastní sedačky byly rozřezány na půl, aby byly následně dva odlišné kusy spojeny dohromady v unikátní instalaci. Vybraní aktéři byli zároveň přizváni na „novou“ sešitou pohovku ke společnému dialogu o konkrétních tématech. Z reálných rozhovorů vznikl unikátní online film, který celou instalaci emotivně doplní.

Online film o Sešité pohovce sleduje dialog lidí a končí jasným posláním široké veřejnosti — v diskusi s lidmi s odlišným názorem získají obě strany vždy lepší pohled na věc. Kampaň zároveň vyzývá k podepsání online slibu a zapojení se do dialogu s lidmi, kteří mají jiný postoj. Každý signatář stvrdí: „Slibuji, že budu lidem naslouchat namísto toho, abych je odsoudil.“ Výstava je součástí Evropské sítě pro nenásilí a dialog (ENND), jejíž vznik iniciovala PDCS a dalších 6 organizací.

„Jsme hrdí, že můžeme být součástí sítě ENND. Důvodem proč lidé chtějí páchat násilí je strach z neznámého a odmítání rozdílů. Nejdůležitější je naslouchat ostatním, a to je přesně to, o čem ENND je – naslouchání druhému,“ uvádí Mariana Zbořilová, jedna z účastnic projektu, zástupkyně programu Společně k rozmanitosti.

„Pohovka je skvělé místo pro vytvoření dialogu mezi lidmi s protichůdnými názory. Je to dokonalý symbol. Při sezení na pohovce máme pocit, jako bychom seděli v bezpečí našich domovů, a nikoliv na debatě s publikem,“ říká Dr. Christian Strasser, MBA, ředitel MuseumsQuarti­er Wien.

Výstava probíhá od 21. do 27. června v okolí MuseumsQuartier ve Vídni. Návštěvníci budou mít možnost posadit se na sešité sedačky, naslouchat rozhovorům okolí, stejně jako rozhovorům majitelů sedaček zaznamenaných ve filmu. Použité pohovky budou následně vydraženy. Výtěžek půjde na podporu pokračování činnosti platformy ENND jako sítě usilující o snížení polarizace v celé střední a východní Evropě prostřednictvím školení, konferencí a workshopů.