Chováte se správně?

Od počátku letní sezóny uvádí Český hydrometeorologický ústav velmi často nejvyšší kritické známky pro výskyt klíštěte obecného Ixodes Ricinus v Čechách a na Moravě. A tyto vysoké hodnoty budou zřejmě na jeho stránkách k vidění ještě dlouho, jelikož vlhko a teplota kolem 20 °C jsou ideální podmínky pro zvýšenou aktivitu klíšťat.

Přesto není třeba podléhat panice a zůstávat celé léto v bezpečí domova. Při výpravách do přírody nebo i do prostor s hustší vegetací (městské parky, zahrádky) je důležité dodržovat následující doporučení:

  • Používat kvalitní repelent na odhalené části těla i na oděv.
  • Pokud možno volně nevstupovat do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách.
  • Večer a ráno, případně ihned po návratu z přírody prohlížet celé tělo, věnovat pozornost záhybům těla.
  • Stejnou pozornost věnujte i domácím zvířatům, které se pohybují volně venku, zejména psům a kočkám.
  • V případě, že na sobě či na zvířeti naleznete přisáté klíště, použijte tekutý přípravek na jeho usmrcení a odstranění (např. Ixoderm).
  • Pokud po nálezu a odstranění klíštěte cítíte zdravotní obtíže, místo je delší dobu zarudlé a podobně, neprodleně navštivte lékaře.